De ontwikkeling van OWASIS

Sinds de eerste ideeën op de tekentafel is OWASIS uitgegroeid tot een landelijk informatieproduct dat beschikbaar is voor alle waterbeheerders. In onderstaande tijdlijn vindt u de ontwikkelingen van OWASIS van de afgelopen jaren.

2013

2013

Het idee achter OWASIS ontstaat in de praktijk bij partner Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR): er wordt veel regen verwacht, maar de grondwaterstanden zijn op dit moment laag. Dat water moet met gemak in de bodem passen!

2014

HydroLogic, partner HDSR en de WUR maken een proof-of-concept van een grondwatermodel dat het verloop van de ‘beschikbare bodemberging’ berekent, met behulp van Actuele Verdampingsgegevens verkregen uit satellietwaarnemingen.

2015

2015

Meer partners stappen aan boord. Met steun van ESA en STOWA start een haalbaarheidsstudie, onder de naam OWASIS – Observation of Water Availability – System of Integrated Services. Naast de technische haalbaarheid wordt ook veel aandacht besteed aan de gebruikerswensen en potentiële toepassingen. Als meest kansrijke toepassingen komen naar voren: het bodemberging-informatieproduct in Nederland en de Water Auditing service in Zuid-Afrika.

2017

2017

Voor de kansrijke toepassingen uit de haalbaarheidsstudie wordt een ‘demonstration project’ gestart. Naast ESA als belangrijkste financier draagt ook STOWA bij aan de totstandkoming van dit project.

2018

2018

Als resultaat van het demonstration project start de operationele levering van dagelijkse actuele en verwachte bodembergings- en bodemvochtinformatie.

2019

2019

De Volkskrant volgt tijdens de zomer van dag tot dag de droogte. Zij maken daarvoor gebruik van de landelijke kaartbeelden van OWASIS. Speciaal voor deze toepassing worden naast de absolute getallen over bodemvocht en bodemberging ook de relatieve informatieproducten ontwikkeld en ontsloten voor alle gebruikers.

2020

2020

De Water Auditing tool, die succesvol is geïmplementeerd in Zuid-Afrika en Australië, wordt beproefd voor de Nederlandse situatie in een pilotproject met Waterschap Scheldestromen, mede gefinancieerd door ESA.

2021

2021

Er start een vervolgproject (OWASIS Water Demand Service) om het bestaande OWASIS informatieproduct te verbeteren en uit te breiden met dagelijkse schattingen van de watervraag en een verlengde verwachting. Parallel start de ontwikkeling van een landelijke beregeningskaart, als vervolg op het pilotproject in Zeeland. Het vervolgproject en ontwikkeling van de beregeningskaart worden mede gefinancieerd door ESA.