OWASIS: enkele technische achtergronden

De droogtekaarten zoals deze zomer worden gepresenteerd in de Volkskrant, zijn gebaseerd op OWASIS-informatie. Deze informatie geeft een indicatie van de droogte in een gebied, door middel van een vergelijking van de huidige situatie met het langjarige gemiddelde (1970-2015).

Lees verder >

De droogte in beeld met OWASIS in de Volkskrant

Deze zomer brengt HydroLogic samen met de Volkskrant de droogte in beeld, met het OWASIS-informatieproduct en onze specifieke kennis over droogte en verzilting. Vandaag opent de Volkskrant het droogte dossier met een groot artikel in de Volkskrant over de droogte.

Lees verder >

ESA article: OWASIS – Smart water management by satellite

De watercrisis is door het World Economic Forum genoemd als het grootste wereldwijde risico op basis van de impact ervan op de samenleving. ESA, eLEAF en HydroLogic hebben hun krachten gebundeld in project OWASIS. Met behulp van op de ruimte gebaseerde diensten werken zij aan een verbeterde monitoring, voorspelling en controle van de waterbeschikbaarheid.

Lees verder >

OWASIS: essentiële informatie voor het waterbeheer nu beschikbaar

HydroLogic heeft, in samenwerking met STOWA, ESA, WUR en Rijkswaterstaat de OWASIS informatie producten ontwikkeld. OWASIS biedt dagelijks voor heel Nederland informatie op hoge resolutie over de historische, actuele en verwachte bergingsmogelijkheden en waterbeschikbaarheid in de bodem.

Lees verder >