De bodem in beeld

OWASIS biedt verschillende operationele informatieproducten waarmee u de waterhuishouding van de bodem kunt monitoren.

Het bodemvocht, de beschikbare berging, de grondwaterstand: met OWASIS weet u altijd wat er aan de hand is en wat u kunt verwachten.

De actuele situatie

Bodemvocht tov normaal

Bodemberging tov normaal

Toelichting op de kaarten

De kaart links laat het beschikbare vochtgehalte in de bovenste laag van de bodem zien. De kaart aan de rechterkant toont de beschikbare bodemberging. Beide kaarten geven de actuele situatie weer ten opzichte van het langjarige gemiddelde.

In de legenda van de kaarten betekent de kleur blauw ‘nat’ en rood betekent ‘droog’.  Van elke locatie op de kaart wordt voor de actuele situatie gekeken hoe vaak de waarde is voorgekomen in de langjarige dataset.

De indicator voor bodemvocht loopt van 0 tot 100% waarbij 0% rood is en 100% blauw. Bijvoorbeeld: de waarde 10% voor een locatie geeft aan dat er voor die locatie slechts in 10% van de dataset een lagere waarde is voorgekomen en in 90% van de tijd een hogere waarde. Een waarde van 50% betekent dat het in 50% van de tijd droger was en in 50% van de tijd natter, ofwel een ‘normale’ situatie. Een waarde van 80% betekent dat het in 80% van de jaren droger was, en daarom betreft het een relatief natte situatie (blauw).

De indicator van de beschikbare bodemberging werkt precies andersom. De beschikbare bodemberging geeft aan hoeveel ruimte er nog is voor water in de onverzadigde zone. Als de onverzadigde zone vol is met water, is er weinig bergingsruimte beschikbaar. De schaal van de indicator relatieve bodemberging is daarom omgekeerd. De kleuren van deze indicator lopen van blauw (0%) naar rood (100%), zodat rood ook hier nog ten opzichte van normaal staat voor ‘droger’ en blauw voor ‘natter’.

Technische achtergronden OWASIS

OWASIS klanten

OWASIS partners

OWASIS is ontwikkeld op initiatief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, HydroLogic, WENR en STOWA/SAT-WATER en is tot stand gekomen met de (co)-financiering van de STOWA en NSO en ondersteuning van ESA.